Aspen

Hur farligt är det för dig att köra gräsklipparen på vanlig bensin jämfört med alkylatbensin?

Utsläpp av kolväten, t.ex. det cancerframkallande ämnet bensen.

Undersökningar på yrkesexponeringar har visat att kronisk exponering för bensen kan leda till leukemi, speciellt akut 
myeloisk leukemi. Här kan du läsa mer om hur farligt det är
med långtidsexponering för bensen: http://ki.se/imm/bensen

7g
Vanlig bensin
0.06g
AlkylatbensinAspen

Välj hur lång tid det tar att klippa din gräsmatta

Känner du någon som fortfarande kör sin gräsklippare på vanlig bensin?

Visste du att

När du kör gräsklipparen på vanlig bensin i en timme, exponeras du för motsvarande tre timmars utsläpp från en bil. Jämför vi med en gräsklippare som körs på alkylatbensin är utsläppet av bensen hela 108 gånger mindre.

Se våra filmer om gräsklippseffekten

10 skäl att använda Aspen alkylatbensin

  1. Är i stort sett fri från farliga ämnen som kan ge huvudvärk, trötthet och illamående.
  2. Är i stort sett fri från det cancerframkallande ämnet bensen.
  3. Upp till 99 % färre skadliga kolväten, jämfört med vanlig bensin.
  4. Ger låga utsläpp av exempelvis svavel, som bidrar till försurning av våra sjöar.
  5. Vanlig bensin består av 100-tals skadliga ämnen, alkylat endast av ett 10-tal av de som är minst skadliga.
  6. Minskar bildningen av marknära ozon med ca 40 %.
  7. Innehåller inga omättade kolväten, vilket innebär att det inte blir någon ansamling av hartser i förgasare samt att ventiler och kolvar hålls renare. Som ett resultat av det kan service-kostnaderna bli lägre.
  8. Minskar motorslitage och ger motorn en ökad livslängd.
  9. Tål att lagras i 3-5 år utan att tappa i kvalitet.
  10. Mer lättstartad motor, renare förbränning, jämnare gång och högre motoroktantal förbättrar motorns prestanda och ökar tillförlitligheten.
Aspen 4 - 5 litres

Aspen alkylatbensin - Bättre för
 din hälsa, motorn och vår miljö!

Gräsklippseffekten är ett initiativ av Aspen AB för att uppmärksamma de utsläpp från gräsklippare tankade med vanlig bensin och den påverkan det har på människa, maskin och miljö. När du kör på Aspen alkylatbensin slipper du nästan helt farliga ämnen som bensen och aromater, ämnen som kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Motorn trivs också bättre, bl.a. hålls tändstift och förbränningsrum renare. Bensinen tål att lagras och även efter långa stilleståndsperioder startar din motor utan problem om tanken varit fylld med Aspen alkylatbensin. Miljömässigt är vinsterna många, bl.a. minskas bildningen av marknära ozon (=smog) med 40%.

Hitta till våra återförsäljare